Refinansiering med boliglån

Det kan være mange årsaker til at du har havnet i en situasjon der du ønsker å refinansiere gjelden din. Dette kan dreie seg om at du er i ferd med å miste kontrollen eller at du ønsker å få bedre lånebetingelser. Med refinansiering er det mulig å få tilbake oversikten og i tillegg spare penger på unødvendige utgifter. I denne artikkelen har vi samlet gode råd til deg om hvordan du refinansierer gjennom et boliglån.

Spar penger ved å refinansiere

Når du velger å refinansiere gjelden din, tar du gjelden du har fra før og erstatter denne med et nytt, og ofte større, lån. På denne måten friskmelder du den gamle gjelden din. Hensikten med en refinansiering er å forbedre lånebetingelsene du har hatt. Dette kan blant annet dreie seg om å senke rentekostnadene eller forlenge lånets løpetid.

Når du refinansierer er det mulig for deg å spare penger hver måned som du ellers ville brukt på unødvendige omkostninger. Pengene du sparer kan du benytte til å betale mer ned på lånet ditt. På denne måten skaper en refinansiering en mulighet til å bli gjeldsfri raskere enn du ville blitt før refinansieringen.

Hvem bør refinansiere?

Dersom du har mange lån som er av typen med høye renter og omkostninger, bør du vurdere å refinansiere. Alle lån kommer med gjeldsavtaler. Disse er det et krav om at du forholder deg til. Dersom du samler alle lånene dine går du fra mange avtaler til kun en avtale å forholde deg til.

Du vil, med en refinansiering, få en større oversikt og færre kostnader. Det vil lønne seg for deg å kun betale ned på ett lån fremfor mange.

Dersom du befinner deg i en situasjon der du er i ferd med å miste kontrollen er det lurt å refinansiere. På denne måten kan du gjenvinne kontrollen og få bedre oversikt over egen økonomi. En refinansiering sletter ikke gjelden din, men gjør gjeldssituasjonen din mer håndterlig.

Se også: Slik får du refinansieringslån i denne artikkelen.

Hvordan refinansiere gjennom boliglån?

Et boliglån er et av de rimeligste og mest gunstige lånene du kan ha ettersom rentene er svært lave og løpetiden lang. Den effektive renten for et boliglån ligger gjerne mellom 2-4% og har en løpetid som kan strekke seg opp mot 25-30 år. Dersom du ønsker å refinansiere gjennom et boliglån, vil du kunne få en av markedets beste rentesatser på refinansieringen. For å få gjennom en refinansiering med sikkerhet i boliglånet er det vanlig at du må øke boliglånet.

Hvordan øke boliglånet?

Banken kan låne deg inntil 85% av boligens verdi. Du må selv eie minimum 15% av boligens verdi. Har du betalt ned en del på boliglånet allerede eier du mest sannsynlig mer enn dette. Dersom det er lenge siden du har foretatt en verdivurdering av boligen din, bør du gjøre dette. Det er verdien av prosentene som overstiger 15% du kan refinansiere.

Når du skal øke boliglånet ditt må du sende inn en forespørsel til banken om dette. Du må dokumentere hvilke gjeldsposter du ønsker å refinansiere og den opprinnelige løpetiden på lånene dette gjelder. Videre må du dokumentere all inntekt du har, dette kan blant annet dreie seg om:

  • Lønn, trygd eller pensjon
  • Eventuelle leieinntekter
  • Bidrag
  • Arv
  • Feriepenger
  • Skattepenger
  • Stipend

Når banken har fått dokumentasjonen den trenger, vil banken vurdere søknaden din. Dersom du får innvilget en refinansiering vil de gamle lånene bli innfridd innen kort tid. Merk at dersom du øker boliglånet gjennom refinansiering vil også rentene settes på nytt og disse vil øke noe. Det er likevel viktig å huske på at renten på boliglånet ditt aldri vil komme opp på nivå med den gamle gjelden.