Beste refinansiering

Den beste refinansiering for din økonomi vil sørge for at du får gode vilkår og betingelser for nedbetalingen av dine lån og kreditter. I denne artikkelen kan du lese mer om prosessen rundt refinansiering og hvordan du går frem for å få den beste refinansieringen tilpasset din økonomi.

Hva skjer når du refinansierer gjeld?

Når du refinansierer gjeld, reforhandler du dine låneavtaler med den hensikt å skulle få bedre vilkår og betingelser. De mest aktuelle og hensiktsmessige vilkårene å få reforhandlet er ofte å få redusert rentenivået på gjelden. I tillegg forlenges løpetiden slik at dine månedlige avdrag blir lavere og du får frigjort mer av inntekten din. Dette er inntekt som ellers ville gått til betjening av gjeld.

Du kan velge om du ønsker å refinansiere et lån som du ønsker bedre vilkår og betingelser på, eller om du vil refinansiere flere lån. Da samles lånene og kredittene dine i et større lån, som oftest i et forbrukslån.

Hvilke lån gir beste refinansiering?

Når du skal refinansiere et lån eller flere lån, er det viktig at du tenker over hvilke lån du kan spare mest på ved å refinansiere. Som oftest vil dette være lån som har svært høy effektiv rente, samtidig som det er kort nedbetalingstid. Dette inkluderer:

 1. Smålån
 2. Hurtiglån
 3. Kredittkort
 4. Forbrukslån
 5. Handlekontoer

Dersom du samler disse i et større forbrukslån vil du også redusere antall gebyrer du betaler hver måned samt antall kreditorer. Dette gjør at du også reduserer sannsynligheten for å glemme et avdrag og pådra deg forsinkelsesgebyr også.

Hvilke lån lønner seg ikke å refinansiere?

Selv om de fleste lån enkelt lar seg refinansiere, er det noen lån du bør tenke deg nøye om før du velger å refinansiere dem. Dette er spesielt lån som har lang nedbetalingstid og lave rentekostnader. Disse inkluderer boliglån og studielån. Boliglån har tradisjonelt den laveste renten på markedet og er blant de mest gunstige lånetypene du kan ha. Det samme gjelder studielån som i tillegg til lav rente og lang løpetid, også er et personlig lån. Dette vil si at lånet ikke vil falle på dine etterkommere dersom du skulle dø.

Å refinansiere slike lån vil med andre ord ikke være like gunstige. Du vil ofte oppleve at du ikke får like godt resultat. Dette handler om hvilke lån du har valgt å refinansiere. Enkelte lån oppnår du bedre resultat med enn andre.

Forutsetninger for å få beste refinansiering

Når du har kommet til det steget at du ønsker å refinansiere dine lån for å få en bedre økonomisk hverdag, er det viktig at du setter deg inn i hva som kreves av deg. Dette gjelder både formelle krav som må tilfredsstilles, men også din egen bevissthet omkring økonomi. Mange opplever at det kan være vanskelig å finne den beste refinansiering som fungerer aller best for seg og sin økonomi.

Utfallet av refinansieringen vil være det som endrer premissene og som vil kunne være med på å avgjøre hva som er best for deg. Du bør derfor sørge for at alle faktorer som er med på å påvirke refinansieringen er godt i varetatt og tatt stilling til. Mye kan du faktisk gjøre selv for at refinansieringen skal gå så raskt og effektivt som mulig.

Når du skal refinansiere bør du vurdere og ta stilling til

 1. Din økonomiske situasjon
 2. Hvilke alternativer du har til refinansiering
 3. Finne ut av hvilken kredittscore du har på forhånd
 4. Ta i bruk en lånemegler og sammenlign tilbud om refinansieringslån

Din økonomiske situasjon

Det aller viktigste du gjør i en refinansieringsprosess, er å sørge for at du har satt deg godt inn i din egen økonomiske situasjon. Dette kan du blant annet gjøre ved at du setter opp et budsjett slik at du får en oversikt over hvilke inntekter og utgifter du har. Da særlig er det viktig å merke seg gjeldsposten din.

Når du skal sette opp gjeldsposten er det viktig at du blant annet inkluderer

 1. Opprinnelig rentesats
 2. Restsaldo på lån du har
 3. Alle avdrag hver måned

Det er når du har fått en oversikt over dette at du vil kunne sørge for å se hvilke poster du kan spare på og hvilke lån du bør vurdere å refinansiere.

Hvilke alternativer du har til refinansiering

Det finnes flere måter du kan refinansiere gjelden din på. Dette vil avhenge av hvilken situasjon du befinner deg i. Det alternativet som gir beste refinansiering er utelukkende om du har mulighet til å søke om refinansieringslån med sikkerhet. Dette kan for eksempel være med sikkerhet i bolig. Har du mulighet til dette, vil du oppleve å få en av markedets beste renter og betingelser.

Er du derimot ikke i en situasjon der du kan refinansiere med sikkerhet, kan du søke om refinansiering uten sikkerhet. Dette vil si at du tar opp et nytt forbrukslån som er stort nok til at du kan dekke de lånene du ønsker å samle. Her kan det være lurt å undersøke de aktørene som finnes slik at du sørger for å velge det tilbudet som gir deg best forutsetninger for en enklere økonomisk hverdag.

Finne ut av hvilken kredittscore du har på forhånd

Mange aktører tilbyr deg som lånekunde å undersøke kredittscoren din på forhånd. Dette vil kunne hjelpe deg med å se nøyaktig hva det er du kan forvente når det kommer til blant annet renter. Tjenesten er ofte gratis, og det eneste du trenger å gjøre er å logge inn via BankID. Da hentes opplysninger om deg og du vil få vite hvor mye du har registrert i gjeld og hvilken score du eventuelt har.

Dersom du velger å sjekke din egen kredittscore på forhånd, vil du også kunne forbedre denne før du begynner prosessen med å finne beste refinansiering for deg. Det er nemlig mye du kan gjøre selv som er med på å påvirke den scoren du har.

Ta i bruk en lånemegler og sammenlign tilbud om refinansieringslån

Dersom du synes det kan være vanskelig å finne frem blant alle aktørene som ønsker å tilby deg et refinansieringslån, kan det være lurt å ta i bruk en lånemegler. Dette er en uforpliktende og gratis tjeneste. Den fungerer som en låneformidler. En lånemegler samarbeider med et antall banker og finansinstitusjoner. Sammen med disse ønsker den å tilby deg det lånet du er på jakt etter.

Når du bruker en lånemegler kan du potensielt spare mye tid, ettersom du ikke behøver å fylle ut mer enn en søknad. Søknaden blir deretter sendt videre til bankene som lånemegleren samarbeider med. Når de mottar søknaden din vil de begynne å vurdere denne og komme med deres beste tilbud. Du står helt fritt til selv å velge blant tilbudene, men du kan også velge å takke nei til samtlige av tilbudene du får.

Når alle tilbudene er lagt på bordet, kan det være lurt å sammenligne dem opp mot hverandre. Her kan det nemlig være mye penger å spare på å sette av tid til dette. Blant det du bør se etter er

 1. Rentesats
 2. Vilkår og betingelser
 3. Gebyrer og omkostninger
 4. Nedbetalingstid

Det kan være flere faktorer som spiller inn når du skal velge lånetilbud. Og som oftest er det du selv som vet best hvilket tilbud som gir den beste refinansiering.

Gode grunner til å finne beste refinansiering

En god del av de som søker om refinansiering av gjeld, har havnet i en økonomisk situasjon som har gjort det vanskelig å holde oversikt. Dette kan handle om ulike endringer i økonomien som har gjort det utfordrende å opprettholde låneforpliktelsene sine. Endringer i økonomien som kan føre til dette er blant annet:

 1. Samlivsbrudd
 2. Permittering
 3. Oppsigelse
 4. Nedgang i inntekt
 5. Økte utgifter
 6. Sykdom

For at du skal slippe å havne i en situasjon der det blir vanskelig å gjenvinne kontroll og oversikt, er det anbefalt å se på muligheten for å refinansiere. Den beste refinansiering som fungerer da, er å sørge for at du unngår inkasso og betalingsanmerkninger. Dette i tillegg til å gi mer trygghet og ro i hverdagen til å få kontrollen tilbake.

Tips: Se også besterefinansiering.no for flere tips om refinansiering.

Reforhandle dine avtaler alltid

Mange tenker at det bare er de som har havnet i en økonomisk uoversiktlig situasjon som kan ha fordeler av å skulle refinansiere gjeld. Dette stemmer ikke nødvendigvis. Det er nemlig mange som ønsker å reforhandle sine låneavtaler når de har hatt positive endringer i sin økonomi.

Har du for eksempel skiftet lønn og gått opp i lønn? Eller betalt ned mer på gjeld og kanskje betalt ut flere lån? Da er det store muligheter for at du har fått en bedre kredittscore enn du hadde da du søkte om lånene dine i utgangspunktet. Desto bedre kredittscore du har, jo bedre vilkår og betingelser vil banken være villig å gi deg. Det er derfor penger å spare på å refinansiere selv om du har god kontroll og evne til å betjene låneforpliktelsene dine.

Hvor mye kan du spare?

Mange som er ute etter å finne beste refinansiering, er også ute etter å finne den refinansieringen som gir høyest besparelser. Dette gjelder både månedlige kostnader og totale kostnader.

Det vil ikke være mulig å kunne forutsi nøyaktig hvor mye du kan spare ved å refinansiere. Likevel har det blitt utviklet et verktøy som kan hjelpe deg med å estimere hvor mye det er potensiale for å spare. Dette verktøyet kalles en refinansieringskalkulator. Gjennom å ta i bruk denne kan du enkelt sammenligne hvor mye du før refinansiering ville betalt for lån og hvor mye du kan ende opp med etter at du har refinansiert.

For et refinansieringskalkulatoren skal kunne hjelpe deg mot den beste refinansieringen med det høyeste sparingspotensialet, behøver den informasjon. Dette er informasjon om nåværende og nytt refinansieringslån. Blant informasjonen den behøver er blant annet

 1. Restgjeld på opprinnelig lån
 2. Rentesats på lån
 3. Resterende løpetid på opprinnelig lån

Når dette er på plass kan du enkelt se hvor mye du kan spare. Ved å ta i bruk en refinansieringskalkulator kan du legge inn ulike lån og finne de som gir best besparelse. Ofte kan det være flere lån enn du hadde tenkt over som gir beste refinansiering.

Viktig å huske på om refinansiering

Selv om du har klart å finne frem til den beste refinansiering for din økonomi, er det noen ting du bør tenke over når det gjelder nettopp refinansiering. Det kan for mange være enkelt å tenke at denne prosessen bare bidrar til god økonomi og en enklere økonomisk hverdag. Når den er gjennomført rett, er det dette som er målet. Og stort sett blir resultatet også slik. Likevel er det slik at du bør tenke over noen aspekter for å avgjøre om dette vil være forenelig med din økonomi.

Det første du må tenke over er at for at du skal få reduserte kostnader, innebærer dette at løpetiden blir forlenget. Dette betyr i praksis at du ofte ender opp med å betale mer i renter enn om du hadde forholdt deg til den opprinnelige nedbetalingsplanen. Når rentene bare løper over ett år, blir kostnaden lavere enn om du skal la rentene løpe over for eksempel fem år. Det til tross for at det er lavere renter på et refinansieringslån.

En annen ting det er viktig å tenke over er fordelene som forsvinner når du ikke lenger eier for eksempel kredittkort. Når du refinansierer, avsluttes mange kredittavtaler som blant annet kredittkortavtaler. Har du for eksempel sagt opp din reiseforsikring fordi du har benyttet deg av kredittkortets iboende forsikring, må du på nytt tegne ny reiseforsikring.

En refinansiering vil også kunne påvirke kredittscoren din negativt, og det på tross av at prosessen er ment å skulle gjøre noe positivt for økonomien din. Når du refinansierer, vil du måtte eie gjelden lengre enn opprinnelig. Dette kan få konsekvenser for din betjeningsevne i fremtiden når det er snakk om å ta opp nye lån for eksempel.

Oppsumering

 1. Det finnes en rekke tiltak du kan gjøre for å finne beste refinansiering. Dette innebærer blant annet å få god oversikt over din situasjon og hvilket refinansieringsbehov du har.
 2. Du kan refinansiere de fleste lån, men de vanligste er smålån, hurtiglån, forbrukslån og kredittkort.
 3. Det er to måter som er beste finansieringsmåte, og det er med og uten sikkerhet. Refinansierer du med sikkerhet kan du sikre deg de beste rentene og vilkårene for lånet. Dette innebærer å stille bolig eller eiendom som sikkerhet.
 4. Før du refinansierer, bør du gjøre deg opp en mening om hvilke lån du ønsker å refinansiere. Enkelte lån er bedre egnet enn andre.
 5. Dersom du vil finne ut av hvor mye du potensielt kan spare, kan du ta i bruk en refinansieringskalkulator. Denne gir deg et estimat på hvor mye du kan spare.

Kan man søke om refinansiering med betalingsanmerkning?

Det kan være svært uheldig å pådra seg en betalingsanmerkning, og det vil vanskeliggjøre en del ting innenfor økonomiske transaksjoner. Allikevel er det kanskje nettopp når du har havnet i denne utfordrende situasjonen at du har størst behov for å få refinansiert smålån og kreditter.

Betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning er en anmerkning registrert hos kredittopplysningsbyråene. En slik anmerkning kan meldes inn av Statens innkrevingssentral, forliksrådet, namsmannen, Statens Kartverk, Løsøreregisteret eller et inkassobyrå.

Betalingsanmerkningen blir registrert når en manglende betaling har kommet så langt i prosessen at du har blitt varslet om at det har gått til rettslige skritt.

Når du søker om lån eller kreditt vil banken foreta en kredittsjekk av deg. I denne prosessen vil de da få opplyst at du har en betalingsanmerkning.

Konsekvenser av å ha en betalingsanmerkning

Det er altså når du ikke har gjort opp for deg at du får en betalingsanmerkning. Det betyr at du ikke er så attraktiv å ha som kunde, -alle ønsker jo at deres kunder skal være sikre betalere.

Banker, kredittselskaper, mobilselskaper, forsikringsselskaper, strømselskaper, utleiere er blant de som foretar kredittsjekk av sine kunder. En konsekvens av å ha en betalingsanmerkning kan være at du får avslag på din søknad. Selskapene ønsker rett og slett ikke å ha deg som kunde.

Hva betyr refinansiering?

Å refinansiere vil i korte trekk si at du tar opp et nytt lån for å betale ned lån og kreditter du allerede har. Det kan være lurt dersom du sitter med flere dyre smålån eller kreditter med høy rente. Målet vil da være å samle alt dette i et lån med lavere rente totalt, noe som også vil gi deg større oversikt.

Kan jeg refinansiere dersom jeg har betalingsanmerkning?

Det er ikke til å legge skjul på at en betalingsanmerkning i mange tilfeller vil føre til at du får avslag på en lånesøknad. Men alt håp er ikke ute. Det finnes flere selskaper som tilbyr lån til tross for betalingsanmerkningen.

Størst sjanse har du om du eier en bolig banken eller lånegiveren kan ta pant i. Da stiller du hus eller hytte som sikkerhet for lånet, og risikoen for utlåner minskes. Dette forutsetter at ikke eiendommen allerede er fullt belånt, altså at eiendommen er verdt mer enn det gjeldende lånet.

Dersom du ikke selv eier bolig eller fritidsbolig, finnes det en mulighet for å stille en annen persons eiendom som sikkerhet. Denne personen stiller da som medlånetaker til refinansieringen eller altså det nye lånet ditt.
Den siste muligheten du har er å ta opp et forbrukslån. Et forbrukslån er et lån hvor det ikke stilles krav om sikkerhet i fast eiendom. Her vil renten være høyere enn ved et boliglån. Dersom du har betalingsanmerkning vil også sjansen for et forbrukslån være mindre, men det kan finnes muligheter. Du må bare lete og sjekke alle långivere.

Kravet vil uansett være at du da låner penger for å betale kravet som har ført til anmerkningen. På denne måten får du betalingsanmerkningen slettet, og du kan refinansiere på vanlig måte igjen.

Les også: Dette sparer du på refinansiering av kredittkort.

Refinansiering med boliglån

Det kan være mange årsaker til at du har havnet i en situasjon der du ønsker å refinansiere gjelden din. Dette kan dreie seg om at du er i ferd med å miste kontrollen eller at du ønsker å få bedre lånebetingelser. Med refinansiering er det mulig å få tilbake oversikten og i tillegg spare penger på unødvendige utgifter. I denne artikkelen har vi samlet gode råd til deg om hvordan du refinansierer gjennom et boliglån.

Spar penger ved å refinansiere

Når du velger å refinansiere gjelden din, tar du gjelden du har fra før og erstatter denne med et nytt, og ofte større, lån. På denne måten friskmelder du den gamle gjelden din. Hensikten med en refinansiering er å forbedre lånebetingelsene du har hatt. Dette kan blant annet dreie seg om å senke rentekostnadene eller forlenge lånets løpetid.

Når du refinansierer er det mulig for deg å spare penger hver måned som du ellers ville brukt på unødvendige omkostninger. Pengene du sparer kan du benytte til å betale mer ned på lånet ditt. På denne måten skaper en refinansiering en mulighet til å bli gjeldsfri raskere enn du ville blitt før refinansieringen.

Hvem bør refinansiere?

Dersom du har mange lån som er av typen med høye renter og omkostninger, bør du vurdere å refinansiere. Alle lån kommer med gjeldsavtaler. Disse er det et krav om at du forholder deg til. Dersom du samler alle lånene dine går du fra mange avtaler til kun en avtale å forholde deg til.

Du vil, med en refinansiering, få en større oversikt og færre kostnader. Det vil lønne seg for deg å kun betale ned på ett lån fremfor mange.

Dersom du befinner deg i en situasjon der du er i ferd med å miste kontrollen er det lurt å refinansiere. På denne måten kan du gjenvinne kontrollen og få bedre oversikt over egen økonomi. En refinansiering sletter ikke gjelden din, men gjør gjeldssituasjonen din mer håndterlig.

Se også: Slik får du refinansieringslån i denne artikkelen.

Hvordan refinansiere gjennom boliglån?

Et boliglån er et av de rimeligste og mest gunstige lånene du kan ha ettersom rentene er svært lave og løpetiden lang. Den effektive renten for et boliglån ligger gjerne mellom 2-4% og har en løpetid som kan strekke seg opp mot 25-30 år. Dersom du ønsker å refinansiere gjennom et boliglån, vil du kunne få en av markedets beste rentesatser på refinansieringen. For å få gjennom en refinansiering med sikkerhet i boliglånet er det vanlig at du må øke boliglånet.

Hvordan øke boliglånet?

Banken kan låne deg inntil 85% av boligens verdi. Du må selv eie minimum 15% av boligens verdi. Har du betalt ned en del på boliglånet allerede eier du mest sannsynlig mer enn dette. Dersom det er lenge siden du har foretatt en verdivurdering av boligen din, bør du gjøre dette. Det er verdien av prosentene som overstiger 15% du kan refinansiere.

Når du skal øke boliglånet ditt må du sende inn en forespørsel til banken om dette. Du må dokumentere hvilke gjeldsposter du ønsker å refinansiere og den opprinnelige løpetiden på lånene dette gjelder. Videre må du dokumentere all inntekt du har, dette kan blant annet dreie seg om:

 • Lønn, trygd eller pensjon
 • Eventuelle leieinntekter
 • Bidrag
 • Arv
 • Feriepenger
 • Skattepenger
 • Stipend

Når banken har fått dokumentasjonen den trenger, vil banken vurdere søknaden din. Dersom du får innvilget en refinansiering vil de gamle lånene bli innfridd innen kort tid. Merk at dersom du øker boliglånet gjennom refinansiering vil også rentene settes på nytt og disse vil øke noe. Det er likevel viktig å huske på at renten på boliglånet ditt aldri vil komme opp på nivå med den gamle gjelden.

Refinansiering – slik fungerer det

Refinansiering er enkelt forklart en metode som brukes for å betale ned lån. Du søker om et nytt lån for å betale ut det gamle og på den måten kan du få bedre vilkår og samlet flere låneutgifter i ett. Du kan refinansiere alle typer lån og kreditt, til og med inkassokrav. Hva slags lån du skal refinansiere påvirker hvilken refinansiering du kan søker om. Du kan søke om lån uten sikkerhet eller et lån med sikkerhet hvor långiver tar pant i eksempelvis bolig eller bil.

Retningslinjer for refinansiering

Reglene rundt refinansiering har blitt strammet inn slik at du skal unngå å ende opp med mer gjeld enn det du hadde i utgangspunktet. Bankene kan altså ikke tilby dårligere vilkår enn hva du allerede har. Skal du refinansiere flere lån og kreditter blir det tatt utgangspunkt i gjennomsnittlige betingelser. Dette betyr at renten ikke vil bli høyere og du skal ikke betale mindre i avdrag hver måned enn hva du gjør i dag. Samler du flere lån og kreditter vil du mest sannsynlig redusere kostnadene.

Praksisen rundt utbetaling av lån til refinansiering har også blitt endret i senere tid. Som et ledd i innstrammingen av reglene, må du nå oppgi hvilke lån og kreditter du ønsker å innfri når du søker om å få det nye lånet. Tilbyder vil deretter betale ut kravene direkte slik at det nye lånet går uavkortet til å innfri krav. Har du fått innvilget mer lån enn det du hadde i krav, vil resterende beløp bli utbetalt til konto. Disse pengene disponerer du slik du selv ønsker.

 • Innstramming av regler til lån
 • Utbetaling av krav gjøres først

Refinansiering med sikkerhet

Du kan søke om både lån med og uten sikkerhet for å refinansiere. Lån med sikkerhet er lån hvor tilbyder tar pant i bolig eller annen eiendel, typisk for bil- og boliglån. Sitter du med lån på boligen kan du søke om og øke lånet inntil 85 % av boligens verdi. Bankene kan bruke skjønn og innvilge høyere belåning i spesielle tilfeller. Eier du bolig eller hytte uten lån kan du ta opp et lån med sikkerhet hvor bankene kan ta pant i en av boligene.

Når du stiller med sikkerhet tar tilbyder altså pant i bolig, hytte eller for eksempel bil tilsvarende lånesummen. Du kan da oppnå en lavere rente i og med at bankene tar en lavere risiko. Et refinansiert lån har som regel en kortere nedbetalingstid. Før du refinansierer boliglånet burde du sammenligne de totale kostnadene og gjøre en analyse over de ulike alternativene du står overfor. Merk også at banken ikke kan låne ut mer penger på boligen enn det som tilsvarer 85% av boligens markedsverdi. Dette er i henhold til Statens retningslinjer.

Refinansiering uten sikkerhet

Skal du refinansiere usikret gjeld kan du søke om lån uten sikkerhet til dette formålet. Du søker da om refinansiering eller forbrukslån. Med et slikt lån trenger du ikke stille med sikkerhet i bolig eller ha egenkapital for å få innvilget lånet. For å kunne få innvilget denne type lån må du ha fast inntekt og du må kunne betjene lånet over tid. Det er også et krav om at du ikke har noen betalingsanmerkninger. Ved behov, kan du søke om mer enn det du faktisk behøver til gammel gjeld.

Med lån uten sikkerhet får du en fleksibel nedbetaling. Det betyr at du selv bestemmer hvor lang nedbetalingstiden skal være. Maksimal nedbetalingstid på lån til refinansiering er 15 år, men det er anbefalt at man betaler ned så raskt man kan, enten ved å øke månedlige innbetalinger, betale inn ekstra dersom du får igjen på skatten eller for eksempel når man får feriepenger. Alt du betaler ekstra går uavkortet til nedbetaling av gjelden og påvirker ikke beløpet du betaler hver måned, men vil redusere nedbetalingstiden og de totale lånekostnadene.

 • Høyere rente enn lån med sikkerhet
 • Nedbetalingstid er maksimalt 15 år
 • Betal ned så raskt du kan

Lånevilkår ved refinansiering

Hvilke betingelser du har på eksisterende lån som du skal refinansiere avgjør hvilke vilkår du får på det nye lånet. Lån med og uten sikkerhet har forskjellig rentenivå som gjenspeiles av risikoen banken tar ved å låne deg penger. Når du stiller med sikkerhet i eiendom eller i bil, utgjør du en lavere risiko for långiver enn når de ikke har noe å ta pant i. Refinansierer du boliglånet kan du få inntil 30 års nedbetaling i motsetning til lån uten sikkerhet. Det er derimot anbefalt med den korteste nedbetalingstiden du kan håndtere.

Det nye lånet skal i all hovedsak ikke overstige kravene som skal innfris. Du kan derimot søke om mer og få lånet innvilget hvis det ikke overstiger fem ganger din årsinntekt. Renten skal heller ikke være høyere enn hva du har i dag. Renten på boliglån er på sitt laveste på flere år, under 1,5 % hos flere banker. Gjennomsnittsrenten på lån uten sikkerhet ligger på 14 %, men du kan få alt fra 6 % til over 30 % i effektiv rente. Du kan søke om lengre nedbetalingstid, men du skal ikke betale mindre avdrag.

 • Samme eller lavere rente enn du har i dag
 • Strenge krav til månedlige avdrag
 • Den effektive renten varierer

Reduserte lånekostnader

Målet med refinansiering er å forbedre vilkårene og kutte kostnadene knyttet til lånet. Dette kan være de totale lånekostnadene eller det månedlige beløpet. Har du flere lån og kreditter som du samler i et større lån er sannsynligheten stor å få redusert kostnadene stor. Har du flere forskjellige lån og kreditter betaler du gjerne fra 15 % og oppover i effektiv rente til hver enkelt tilbyder. Dette utgjør fort flere tusen kroner i året. Du sparer også med å korte nedbetalingstiden siden du betaler renter i en kortere periode.

Hvor mye du sparer på refinansiering avgjøres av hvor mange lån du refinansierer og hvordan de nye vilkårene er. Hvis du forlenger nedbetalingstiden kan du risikere å ikke spare noe. Det er den reduserte nedbetalingstiden kombinert med lavere renter og gebyrer som fører til besparelse. Så før du bestemmer deg for refinansiering med eller uten sikkerhet kan du med fordel sammenligne de totale kostnadene. Fordi du nedbetaler på et boliglån kanskje dobbelt så lenge eller mer, som lån uten sikkerhet, kan du ende opp med høyere lånekostnader selv med en lavere rente.

Refinansiering – slik får du refinansieringslån

I grove trekk, så kan de fleste som har gjeld og som er over 18 år, søke om å få refinansiert gjelden sin. Det finnes en del krav som må oppfylles av søkeren. Disse kravene vil gjerne variere fra bank til bank. Som regel omhandler kravene alder, hvor du bor, og statsborgerskap. I tillegg blir betalingsanmerkninger vurdert. I punktene nedenfor ser vi situasjoner, hvor det kan lønne seg å vurdere å refinansiere.

 • Du har flere dyrere smålån
 • Du ønsker bedre oversikt
 • Du har mange kostnader knyttet til kredittkortgjeld
 • Du trenger et større lån

Hvordan går jeg frem?

Det finnes flere sider på internett, hvor du kan sende søknad om å få refinansieringslån. Mange sider har samlet linker til ulike banker. Du klikker bare på linken til den banken du ønsker, for å komme rett til søknadsskjema. Om du søker til flere tilbydere, kan du vurdere de opp mot hverandre, for å se hvilket tilbud som passer best for deg. Alternativt kan du kontakte en bank du ønsker å få tilbud av.

Det finnes mange ulike sider, som kan være et nyttige hjelpemiddel for å sammenligne lån. Alt du trenger å gjøre, er å legge inn det beløpet du ønsker å refinansiere, samt antall år du vil bruke på tilbakebetaling. Deretter vil du få opp flere ulike bankers effektive rente, gebyr og månedsbeløp de har på et lånet. Det er flere grunner til hvorfor en låntaker bør undersøke flere tilbydere, og de grunnene ser vi på i listen under:

 • Bankene konkurrerer om kundene, så tilbudene kan være veldig ulike
 • Det koster ingenting å søke
 • Du forplikter deg ikke til noe ved å sende en søknad

Lånehjelp

Du kan starte flere steder for å komme inn i prosessen med å samle smålånene, eller få bedre lånebetingelser gjennom refinansieringslån. På nettavisen.no har de satset på Lånehjelpen, som gir deg en en oversikt hvor de har sammenlignet flere banker og lånetilbydere. Sammenligningen viser både bankens vilkår, effektiv rente, maksimum lånebeløp, løpetid, totalkostnad og hvert låns fordeler. Starter du her, er veien kort til å sende inn en søknad eller flere.

Har du boliglån, kan det også lønne seg sammenligne vilkårene. Boligmarkedet endrer seg stadig, og noen år kan det endre seg betraktelig. Verdien på en bolig som ble kjøpt for 5 år siden, kan dermed ha en mye høyere verdi i dag, enn verdien som ble satt da lånet ble inngått. Å refinansiere boliglånet, kan dermed føre til at du får en mye bedre rente enn du har på ditt eksisterende lån.

Refinansieringslån lønner seg

Finansinstitusjonene er lovpålagt å ikke tilby et dårligere eller dyrere lån til låntakeren, enn hva det opprinnelige lånet har ved søketidspunktet. Det vil dermed si at du ikke kan tape på å refinansiere. Du kan i verste fall få et avslag på søknaden din. I tillegg må du huske på at det følger med gebyrer for å bytte bank. Totalt sett bør dermed ikke gebyrene overstige det du vil spare på selve refinansieringen.

 • Det er mange fordeler med å søke om refinansieringslån
 • Det er enkelt å søke, og det verste som kan skje er at man får avslag på søknaden
 • Man får bedre oversikt over økonomien sin
 • Man kan få bedre renter
 • Man får færre gebyrer ved å samle lånene
 • Søknaden er uforpliktende

Mange ser bort fra muligheten til å refinansiere, fordi de har en eller flere betalingsanmerkninger. Det er lett å tenke at betalingsanmerkninger setter en stopper for alle muligheter til lån. Enkelte banker vil likevel tilby refinansiering. Så ikke la dette stoppe deg fra å søke. Disse bankene krever gjerne at du kan stille bolig eller fritidseiendom som sikkerhet for refinansieringen. Da stilles det som krav at du kan stille minst 15 % egenkapital.

Forbrukslån og kredittkort

Når man refinansierer forbrukslån eller kredittkortgjeld, får man muligheten til å samle flere lån til ett. Det er ofte dyrt å ha mange små lån. I tillegg har gjerne hvert lån månedlige gebyrer. Ved å samle lånene til ett større lån, kutter man gebyrer og får gjerne også bedre rente. En annen fordel er at det blir mye lettere å ha oversikt over økonomien, og ikke minst få kontroll. Refinansieringslån benyttes også for å få bedre vilkår på eksisterende lån.

Kredittkort kan virke forlokkende, og ved første øyekast ganske ufarlig. Kunden får ofte den første perioden rente- og avdragsfritt. Men når rentene begynner å løpe etter hvert, så er den om regel svært høy. Det blir svært dyrt til slutt. Ønsker du å fjerne kredittkortgjeld, uten å ha muligheten til å tilbakebetale alt på en gang? Da kan refinansieringslån med et forbrukslån være en god løsning. Forbrukslån har ofte lavere rente, enn kredittkort.

Hvordan komme i gang?

For å komme i gang med en søknad om å få refinansieringslån, er første bud å sette seg ned og skaffe en oversikt over egen økonomi. Få oversikt over lånene dine; både bolig, bil, kredittkortgjeld, forbrukslån, og om du eventuelt har inkassosaker eller betalingsanmerkninger. Med din nye oversikt, er det bare å starte søket etter det beste tilbudet på refinansiering. Benytt deg av lånekalkulatorer, eller kontakt lånetilbydere du er interessert i tilbud fra, så er du i gang.

Kilde: https://bank.obos.no/privat/laan/refinansiering/

Dette sparer du på refinansiering av kredittkort

Det er mange i Norge som betaler unødvendig mye for gjeld de har fra kredittkort. Ved å refinansiere med et usikret lån kan rentekostnadene reduseres betraktelig. Her får du forklaringen på hvorfor du bør vurdere å flytte kredittkortgjelden til en bank.

Lånet du skal refinansiere med

De fleste har som mål å redusere gjeldskostnadene når de refinansierer. Du vil spare mest dersom du baker kredittkortgjelden inn i et boliglån. Boliglånene er sikret med pant, og har derfor blant de laveste rentene.

Hvis du ikke eier din egen bolig, eller boligen har høy belåningsgrad, vil et lån uten sikkerhet være det beste alternativet.

Våre eksempler fokuserer på kostnadsforskjellene mellom et usikret lån og kredittkortene.

Ulik nedbetaling på lån og kredittkort

I avsnittene nedenfor skal vi se på noen typiske situasjoner når gjelden stammer fra kredittkort med ulike renter. For å kunne foreta en reell sammenligning med et lån må vi legge de samme premissene til grunn når det kommer til nedbetalingen av gjelden.

Nedbetalingen av et lån er enkel og grei. Du betaler et fast terminbeløp i hele låneperioden. Nedbetalingen på et kredittkort er mer komplisert.

 • Kredittkortselskapet krever at du betaler et minimumsavdrag, ofte 3,5% av utestående saldo.
 • Derfor vil en gjeld på for eksempel 100 000 kroner ha et høyt avdrag de første månedene så lenge korteieren betaler minimumsavdraget på 3,5%.

For å kunne sammenligne noenlunde like forhold antar vi at korteieren bruker like lang tid på nedbetalingen som om gjelden var fra et lån.

Refinansiering med lang nedbetalingstid

I dette eksempelet skal vi se på hva kostnadene blir på et lån sammenlignet med kredittkort når nedbetalingstiden er relativt lang. Senere skal vi se på effekten av en kortere nedbetalingstid.

 • Gjelden er på 100 000 kroner.
 • Du bruker 5 år på nedbetalingen.

Har du et kredittkort med middels til høye rentebetingelser vil kostnadsbildet kunne bli omtrent slik:

Dyrt kredittkort:

 • Effektiv rente 30% – Totalkostnad 82 000 kroner.
 • Månedlig terminbeløp er cirka 3 000 kroner.

Med et relativt rimelig kredittkort vil terminbeløpet og totalkostnadene etter 5 år bli omtrent dette:

Rimelig kredittkort:

 • Effektiv rente 23% – Totalkostnad 62 000 kroner.
 • Månedlig terminbeløp er cirka 2 700 kroner.

Dette kan vi sammenligne med lave, middels og høye renter på et lån uten sikkerhet som brukes til refinansiering. Les lenger ned i artikkelen om hvordan rentene fastsettes på disse lånene. Kunnskap om dette kan hjelpe deg til å redusere gjeldskostnadene enda mer.

Dyrt lån uten sikkerhet:

 • Effektiv rente 18% – Totalkostnad 48 000 kroner.
 • Månedlig terminbeløp er cirka 2 450 kroner.

Gjennomsnittlig lån uten sikkerhet:

 • Effektiv rente 14% – Totalkostnad 37 000 kroner.
 • Månedlig terminbeløp er cirka 2 250 kroner.

Rimelig lån uten sikkerhet:

 • Effektiv rente 9% – Totalkostnad 23 500 kroner.
 • Månedlig terminbeløp er cirka 2 050 kroner.

Som vi ser kan forskjellen på kostnader bli på titusenvis av kroner. Selv de som får relativt dårlige rentetilbud på refinansieringslån vil normalt spare betydelige beløp.

Refinansiering med kort nedbetalingstid

I dette eksempelet skal vi se på hva som skjer med kostnadene når avdragene økes slik at nedbetalingstiden blir merkbart kortere.

 • Gjelden er på 100 000 kroner.
 • Du bruker 2 år på nedbetalingen i stedet for 5 år.

Dette blir de omtrentlige kostnadene dersom du ikke innfrir gjelden med et lån.

Dyrt kredittkort:

 • Effektiv rente 30% – Totalkostnad 30 000 kroner.
 • Månedlig terminbeløp er cirka 5 400 kroner.

Rimelig kredittkort:

 • Effektiv rente 23% – Totalkostnad 23 500 kroner.
 • Månedlig terminbeløp er cirka 5 150 kroner.

Som vi ser vil du spare mellom 40 000 kroner og 50 000 kroner på å betale tilbake gjelden over 2 år i stedet for 5 år, selv om du ikke refinansierer med et lån.

Du sparer selvsagt enda mer på å innfri kredittgjelden med et lån. Slik blir kostnadene med en nedbetalingsplan på 2 år.

Dyrt lån uten sikkerhet:

Effektiv rente 18% – Totalkostnad 18 500 kroner.
Månedlig terminbeløp er cirka 4 950 kroner.

Gjennomsnittlig lån uten sikkerhet:

Effektiv rente 14% – Totalkostnad 14 500 kroner.
Månedlig terminbeløp er cirka 4 750 kroner.

Rimelig lån uten sikkerhet:

Effektiv rente 9% – Totalkostnad 9 500 kroner.
Månedlig terminbeløp er cirka 4 550 kroner.

Å betale raskt ned på gjeld lønner seg alltid. Spørsmålet er om du klarer de månedlige avdragene.

Litt om tallene

Disse to eksemplene viser at det vanligvis er svært mye å spare på en refinansiering når gjelden er fra kredittkort. I realiteten vil ikke våre beregninger nødvendigvis stemme fordi det er mange faktorer med i bildet.

Her er noen viktige poeng:

 • Selv med det dyreste lånet til refinansiering vil du spare en god del.
 • De fleste får bedre rentebetingelser på lån når de refinansierer enn det vi har brukt i eksemplene.
 • Besparelsene vil bli enda større når gjelden er høyere.
 • Er kredittgjelden på for eksempel 200 000 kroner, vil forskjellen på et dyrt kredittkort og et billig lån bli på over 120 000 kroner når nedbetalingstiden er 5 år.

Rentene på et lån til refinansiering

De fleste banker som tilbyr lån uten sikkerhet opererer med en laveste nominell rente på cirka 6% til 7%. De høyeste rentene er gjerne rundt 18% til 19%. Måten de fastsetter ditt rentetilbud når du søker er følgende:

 • Hvis du har høy kredittscore vil du få mer gunstige renter enn en søker som har lav kredittscore.
 • Lånesummen påvirker også hvilke renter banken er villig til å tilby. Et lån på for eksempel 200 000 kroner vil derfor vanligvis ha lavere renter enn et lån på 50 000 kroner, selv om låntakeren er den samme.

Du kan få et visst inntrykk av hva kostnadene på lånet blir ved å se på det renteeksempelet banken oppgir. Husk likevel at eksempelet bare viser et gjennomsnitt av rentene denne bankens kunder har fått på en spesifikk lånesum.

I de fleste tilfeller vil den som refinansierer kredittkortgjelden med et usikret lån spare mange tusen kroner. For at refinansieringen ikke skal lønne seg må du ha svært dårlig kredittscore, du må velge feil bank, og kredittkortet ditt må ha særdeles gode rentebetingelser.

Tre tips om du vil spare mer

 • Hvis du er gift eller samboer med felles økonomi kan dere vurdere å låne til refinansiering sammen. Ulempen er at begge to holdes ansvarlig for tilbakebetalingen av lånet. Fordelene er at sjansene for å få lånet innvilget økes, og i noen tilfeller blir rentebetingelsene bedre. Sjekk hvilke banker som aksepterer at du har medlåntaker på lånet.
 • Et lån uten sikkerhet kan innfris når som helst. Du kan også betale ekstra avdrag når du selv vil. Dette koster ikke noe ekstra. Bruk for muligheten når du har penger til overs. Husk å be banken om å redusere nedbetalingstiden dersom du betaler ekstra avdrag. Jo kortere låneperioden er desto bedre er det for deg økonomisk.
 • Sjekk periodevis mulighetene for å få bedre rentebetingelser på lånet du tok opp for å refinansiere med. Kredittscoren din forbedrer seg sannsynligvis etterhvert, og da blir sjansene gode for at du tilbys lavere renter. Bytt bank når det lønner seg.

Mer info:
https://danskebank.no/privat/laan/boliglaan/opplaaning/refinansiering-hvorfor-hvordan