Beste refinansiering

Den beste refinansiering for din økonomi vil sørge for at du får gode vilkår og betingelser for nedbetalingen av dine lån og kreditter. I denne artikkelen kan du lese mer om prosessen rundt refinansiering og hvordan du går frem for å få den beste refinansieringen tilpasset din økonomi.

Hva skjer når du refinansierer gjeld?

Når du refinansierer gjeld, reforhandler du dine låneavtaler med den hensikt å skulle få bedre vilkår og betingelser. De mest aktuelle og hensiktsmessige vilkårene å få reforhandlet er ofte å få redusert rentenivået på gjelden. I tillegg forlenges løpetiden slik at dine månedlige avdrag blir lavere og du får frigjort mer av inntekten din. Dette er inntekt som ellers ville gått til betjening av gjeld.

Du kan velge om du ønsker å refinansiere et lån som du ønsker bedre vilkår og betingelser på, eller om du vil refinansiere flere lån. Da samles lånene og kredittene dine i et større lån, som oftest i et forbrukslån.

Hvilke lån gir beste refinansiering?

Når du skal refinansiere et lån eller flere lån, er det viktig at du tenker over hvilke lån du kan spare mest på ved å refinansiere. Som oftest vil dette være lån som har svært høy effektiv rente, samtidig som det er kort nedbetalingstid. Dette inkluderer:

 1. Smålån
 2. Hurtiglån
 3. Kredittkort
 4. Forbrukslån
 5. Handlekontoer

Dersom du samler disse i et større forbrukslån vil du også redusere antall gebyrer du betaler hver måned samt antall kreditorer. Dette gjør at du også reduserer sannsynligheten for å glemme et avdrag og pådra deg forsinkelsesgebyr også.

Hvilke lån lønner seg ikke å refinansiere?

Selv om de fleste lån enkelt lar seg refinansiere, er det noen lån du bør tenke deg nøye om før du velger å refinansiere dem. Dette er spesielt lån som har lang nedbetalingstid og lave rentekostnader. Disse inkluderer boliglån og studielån. Boliglån har tradisjonelt den laveste renten på markedet og er blant de mest gunstige lånetypene du kan ha. Det samme gjelder studielån som i tillegg til lav rente og lang løpetid, også er et personlig lån. Dette vil si at lånet ikke vil falle på dine etterkommere dersom du skulle dø.

Å refinansiere slike lån vil med andre ord ikke være like gunstige. Du vil ofte oppleve at du ikke får like godt resultat. Dette handler om hvilke lån du har valgt å refinansiere. Enkelte lån oppnår du bedre resultat med enn andre.

Forutsetninger for å få beste refinansiering

Når du har kommet til det steget at du ønsker å refinansiere dine lån for å få en bedre økonomisk hverdag, er det viktig at du setter deg inn i hva som kreves av deg. Dette gjelder både formelle krav som må tilfredsstilles, men også din egen bevissthet omkring økonomi. Mange opplever at det kan være vanskelig å finne den beste refinansiering som fungerer aller best for seg og sin økonomi.

Utfallet av refinansieringen vil være det som endrer premissene og som vil kunne være med på å avgjøre hva som er best for deg. Du bør derfor sørge for at alle faktorer som er med på å påvirke refinansieringen er godt i varetatt og tatt stilling til. Mye kan du faktisk gjøre selv for at refinansieringen skal gå så raskt og effektivt som mulig.

Når du skal refinansiere bør du vurdere og ta stilling til

 1. Din økonomiske situasjon
 2. Hvilke alternativer du har til refinansiering
 3. Finne ut av hvilken kredittscore du har på forhånd
 4. Ta i bruk en lånemegler og sammenlign tilbud om refinansieringslån

Din økonomiske situasjon

Det aller viktigste du gjør i en refinansieringsprosess, er å sørge for at du har satt deg godt inn i din egen økonomiske situasjon. Dette kan du blant annet gjøre ved at du setter opp et budsjett slik at du får en oversikt over hvilke inntekter og utgifter du har. Da særlig er det viktig å merke seg gjeldsposten din.

Når du skal sette opp gjeldsposten er det viktig at du blant annet inkluderer

 1. Opprinnelig rentesats
 2. Restsaldo på lån du har
 3. Alle avdrag hver måned

Det er når du har fått en oversikt over dette at du vil kunne sørge for å se hvilke poster du kan spare på og hvilke lån du bør vurdere å refinansiere.

Hvilke alternativer du har til refinansiering

Det finnes flere måter du kan refinansiere gjelden din på. Dette vil avhenge av hvilken situasjon du befinner deg i. Det alternativet som gir beste refinansiering er utelukkende om du har mulighet til å søke om refinansieringslån med sikkerhet. Dette kan for eksempel være med sikkerhet i bolig. Har du mulighet til dette, vil du oppleve å få en av markedets beste renter og betingelser.

Er du derimot ikke i en situasjon der du kan refinansiere med sikkerhet, kan du søke om refinansiering uten sikkerhet. Dette vil si at du tar opp et nytt forbrukslån som er stort nok til at du kan dekke de lånene du ønsker å samle. Her kan det være lurt å undersøke de aktørene som finnes slik at du sørger for å velge det tilbudet som gir deg best forutsetninger for en enklere økonomisk hverdag.

Finne ut av hvilken kredittscore du har på forhånd

Mange aktører tilbyr deg som lånekunde å undersøke kredittscoren din på forhånd. Dette vil kunne hjelpe deg med å se nøyaktig hva det er du kan forvente når det kommer til blant annet renter. Tjenesten er ofte gratis, og det eneste du trenger å gjøre er å logge inn via BankID. Da hentes opplysninger om deg og du vil få vite hvor mye du har registrert i gjeld og hvilken score du eventuelt har.

Dersom du velger å sjekke din egen kredittscore på forhånd, vil du også kunne forbedre denne før du begynner prosessen med å finne beste refinansiering for deg. Det er nemlig mye du kan gjøre selv som er med på å påvirke den scoren du har.

Ta i bruk en lånemegler og sammenlign tilbud om refinansieringslån

Dersom du synes det kan være vanskelig å finne frem blant alle aktørene som ønsker å tilby deg et refinansieringslån, kan det være lurt å ta i bruk en lånemegler. Dette er en uforpliktende og gratis tjeneste. Den fungerer som en låneformidler. En lånemegler samarbeider med et antall banker og finansinstitusjoner. Sammen med disse ønsker den å tilby deg det lånet du er på jakt etter.

Når du bruker en lånemegler kan du potensielt spare mye tid, ettersom du ikke behøver å fylle ut mer enn en søknad. Søknaden blir deretter sendt videre til bankene som lånemegleren samarbeider med. Når de mottar søknaden din vil de begynne å vurdere denne og komme med deres beste tilbud. Du står helt fritt til selv å velge blant tilbudene, men du kan også velge å takke nei til samtlige av tilbudene du får.

Når alle tilbudene er lagt på bordet, kan det være lurt å sammenligne dem opp mot hverandre. Her kan det nemlig være mye penger å spare på å sette av tid til dette. Blant det du bør se etter er

 1. Rentesats
 2. Vilkår og betingelser
 3. Gebyrer og omkostninger
 4. Nedbetalingstid

Det kan være flere faktorer som spiller inn når du skal velge lånetilbud. Og som oftest er det du selv som vet best hvilket tilbud som gir den beste refinansiering.

Gode grunner til å finne beste refinansiering

En god del av de som søker om refinansiering av gjeld, har havnet i en økonomisk situasjon som har gjort det vanskelig å holde oversikt. Dette kan handle om ulike endringer i økonomien som har gjort det utfordrende å opprettholde låneforpliktelsene sine. Endringer i økonomien som kan føre til dette er blant annet:

 1. Samlivsbrudd
 2. Permittering
 3. Oppsigelse
 4. Nedgang i inntekt
 5. Økte utgifter
 6. Sykdom

For at du skal slippe å havne i en situasjon der det blir vanskelig å gjenvinne kontroll og oversikt, er det anbefalt å se på muligheten for å refinansiere. Den beste refinansiering som fungerer da, er å sørge for at du unngår inkasso og betalingsanmerkninger. Dette i tillegg til å gi mer trygghet og ro i hverdagen til å få kontrollen tilbake.

Tips: Se også besterefinansiering.no for flere tips om refinansiering.

Reforhandle dine avtaler alltid

Mange tenker at det bare er de som har havnet i en økonomisk uoversiktlig situasjon som kan ha fordeler av å skulle refinansiere gjeld. Dette stemmer ikke nødvendigvis. Det er nemlig mange som ønsker å reforhandle sine låneavtaler når de har hatt positive endringer i sin økonomi.

Har du for eksempel skiftet lønn og gått opp i lønn? Eller betalt ned mer på gjeld og kanskje betalt ut flere lån? Da er det store muligheter for at du har fått en bedre kredittscore enn du hadde da du søkte om lånene dine i utgangspunktet. Desto bedre kredittscore du har, jo bedre vilkår og betingelser vil banken være villig å gi deg. Det er derfor penger å spare på å refinansiere selv om du har god kontroll og evne til å betjene låneforpliktelsene dine.

Hvor mye kan du spare?

Mange som er ute etter å finne beste refinansiering, er også ute etter å finne den refinansieringen som gir høyest besparelser. Dette gjelder både månedlige kostnader og totale kostnader.

Det vil ikke være mulig å kunne forutsi nøyaktig hvor mye du kan spare ved å refinansiere. Likevel har det blitt utviklet et verktøy som kan hjelpe deg med å estimere hvor mye det er potensiale for å spare. Dette verktøyet kalles en refinansieringskalkulator. Gjennom å ta i bruk denne kan du enkelt sammenligne hvor mye du før refinansiering ville betalt for lån og hvor mye du kan ende opp med etter at du har refinansiert.

For et refinansieringskalkulatoren skal kunne hjelpe deg mot den beste refinansieringen med det høyeste sparingspotensialet, behøver den informasjon. Dette er informasjon om nåværende og nytt refinansieringslån. Blant informasjonen den behøver er blant annet

 1. Restgjeld på opprinnelig lån
 2. Rentesats på lån
 3. Resterende løpetid på opprinnelig lån

Når dette er på plass kan du enkelt se hvor mye du kan spare. Ved å ta i bruk en refinansieringskalkulator kan du legge inn ulike lån og finne de som gir best besparelse. Ofte kan det være flere lån enn du hadde tenkt over som gir beste refinansiering.

Viktig å huske på om refinansiering

Selv om du har klart å finne frem til den beste refinansiering for din økonomi, er det noen ting du bør tenke over når det gjelder nettopp refinansiering. Det kan for mange være enkelt å tenke at denne prosessen bare bidrar til god økonomi og en enklere økonomisk hverdag. Når den er gjennomført rett, er det dette som er målet. Og stort sett blir resultatet også slik. Likevel er det slik at du bør tenke over noen aspekter for å avgjøre om dette vil være forenelig med din økonomi.

Det første du må tenke over er at for at du skal få reduserte kostnader, innebærer dette at løpetiden blir forlenget. Dette betyr i praksis at du ofte ender opp med å betale mer i renter enn om du hadde forholdt deg til den opprinnelige nedbetalingsplanen. Når rentene bare løper over ett år, blir kostnaden lavere enn om du skal la rentene løpe over for eksempel fem år. Det til tross for at det er lavere renter på et refinansieringslån.

En annen ting det er viktig å tenke over er fordelene som forsvinner når du ikke lenger eier for eksempel kredittkort. Når du refinansierer, avsluttes mange kredittavtaler som blant annet kredittkortavtaler. Har du for eksempel sagt opp din reiseforsikring fordi du har benyttet deg av kredittkortets iboende forsikring, må du på nytt tegne ny reiseforsikring.

En refinansiering vil også kunne påvirke kredittscoren din negativt, og det på tross av at prosessen er ment å skulle gjøre noe positivt for økonomien din. Når du refinansierer, vil du måtte eie gjelden lengre enn opprinnelig. Dette kan få konsekvenser for din betjeningsevne i fremtiden når det er snakk om å ta opp nye lån for eksempel.

Oppsumering

 1. Det finnes en rekke tiltak du kan gjøre for å finne beste refinansiering. Dette innebærer blant annet å få god oversikt over din situasjon og hvilket refinansieringsbehov du har.
 2. Du kan refinansiere de fleste lån, men de vanligste er smålån, hurtiglån, forbrukslån og kredittkort.
 3. Det er to måter som er beste finansieringsmåte, og det er med og uten sikkerhet. Refinansierer du med sikkerhet kan du sikre deg de beste rentene og vilkårene for lånet. Dette innebærer å stille bolig eller eiendom som sikkerhet.
 4. Før du refinansierer, bør du gjøre deg opp en mening om hvilke lån du ønsker å refinansiere. Enkelte lån er bedre egnet enn andre.
 5. Dersom du vil finne ut av hvor mye du potensielt kan spare, kan du ta i bruk en refinansieringskalkulator. Denne gir deg et estimat på hvor mye du kan spare.