Refinansiering – slik fungerer det

Refinansiering er enkelt forklart en metode som brukes for å betale ned lån. Du søker om et nytt lån for å betale ut det gamle og på den måten kan du få bedre vilkår og samlet flere låneutgifter i ett. Du kan refinansiere alle typer lån og kreditt, til og med inkassokrav. Hva slags lån du skal refinansiere påvirker hvilken refinansiering du kan søker om. Du kan søke om lån uten sikkerhet eller et lån med sikkerhet hvor långiver tar pant i eksempelvis bolig eller bil.

Retningslinjer for refinansiering

Reglene rundt refinansiering har blitt strammet inn slik at du skal unngå å ende opp med mer gjeld enn det du hadde i utgangspunktet. Bankene kan altså ikke tilby dårligere vilkår enn hva du allerede har. Skal du refinansiere flere lån og kreditter blir det tatt utgangspunkt i gjennomsnittlige betingelser. Dette betyr at renten ikke vil bli høyere og du skal ikke betale mindre i avdrag hver måned enn hva du gjør i dag. Samler du flere lån og kreditter vil du mest sannsynlig redusere kostnadene.

Praksisen rundt utbetaling av lån til refinansiering har også blitt endret i senere tid. Som et ledd i innstrammingen av reglene, må du nå oppgi hvilke lån og kreditter du ønsker å innfri når du søker om å få det nye lånet. Tilbyder vil deretter betale ut kravene direkte slik at det nye lånet går uavkortet til å innfri krav. Har du fått innvilget mer lån enn det du hadde i krav, vil resterende beløp bli utbetalt til konto. Disse pengene disponerer du slik du selv ønsker.

  • Innstramming av regler til lån
  • Utbetaling av krav gjøres først

Refinansiering med sikkerhet

Du kan søke om både lån med og uten sikkerhet for å refinansiere. Lån med sikkerhet er lån hvor tilbyder tar pant i bolig eller annen eiendel, typisk for bil- og boliglån. Sitter du med lån på boligen kan du søke om og øke lånet inntil 85 % av boligens verdi. Bankene kan bruke skjønn og innvilge høyere belåning i spesielle tilfeller. Eier du bolig eller hytte uten lån kan du ta opp et lån med sikkerhet hvor bankene kan ta pant i en av boligene.

Når du stiller med sikkerhet tar tilbyder altså pant i bolig, hytte eller for eksempel bil tilsvarende lånesummen. Du kan da oppnå en lavere rente i og med at bankene tar en lavere risiko. Et refinansiert lån har som regel en kortere nedbetalingstid. Før du refinansierer boliglånet burde du sammenligne de totale kostnadene og gjøre en analyse over de ulike alternativene du står overfor. Merk også at banken ikke kan låne ut mer penger på boligen enn det som tilsvarer 85% av boligens markedsverdi. Dette er i henhold til Statens retningslinjer.

Refinansiering uten sikkerhet

Skal du refinansiere usikret gjeld kan du søke om lån uten sikkerhet til dette formålet. Du søker da om refinansiering eller forbrukslån. Med et slikt lån trenger du ikke stille med sikkerhet i bolig eller ha egenkapital for å få innvilget lånet. For å kunne få innvilget denne type lån må du ha fast inntekt og du må kunne betjene lånet over tid. Det er også et krav om at du ikke har noen betalingsanmerkninger. Ved behov, kan du søke om mer enn det du faktisk behøver til gammel gjeld.

Med lån uten sikkerhet får du en fleksibel nedbetaling. Det betyr at du selv bestemmer hvor lang nedbetalingstiden skal være. Maksimal nedbetalingstid på lån til refinansiering er 15 år, men det er anbefalt at man betaler ned så raskt man kan, enten ved å øke månedlige innbetalinger, betale inn ekstra dersom du får igjen på skatten eller for eksempel når man får feriepenger. Alt du betaler ekstra går uavkortet til nedbetaling av gjelden og påvirker ikke beløpet du betaler hver måned, men vil redusere nedbetalingstiden og de totale lånekostnadene.

  • Høyere rente enn lån med sikkerhet
  • Nedbetalingstid er maksimalt 15 år
  • Betal ned så raskt du kan

Lånevilkår ved refinansiering

Hvilke betingelser du har på eksisterende lån som du skal refinansiere avgjør hvilke vilkår du får på det nye lånet. Lån med og uten sikkerhet har forskjellig rentenivå som gjenspeiles av risikoen banken tar ved å låne deg penger. Når du stiller med sikkerhet i eiendom eller i bil, utgjør du en lavere risiko for långiver enn når de ikke har noe å ta pant i. Refinansierer du boliglånet kan du få inntil 30 års nedbetaling i motsetning til lån uten sikkerhet. Det er derimot anbefalt med den korteste nedbetalingstiden du kan håndtere.

Det nye lånet skal i all hovedsak ikke overstige kravene som skal innfris. Du kan derimot søke om mer og få lånet innvilget hvis det ikke overstiger fem ganger din årsinntekt. Renten skal heller ikke være høyere enn hva du har i dag. Renten på boliglån er på sitt laveste på flere år, under 1,5 % hos flere banker. Gjennomsnittsrenten på lån uten sikkerhet ligger på 14 %, men du kan få alt fra 6 % til over 30 % i effektiv rente. Du kan søke om lengre nedbetalingstid, men du skal ikke betale mindre avdrag.

  • Samme eller lavere rente enn du har i dag
  • Strenge krav til månedlige avdrag
  • Den effektive renten varierer

Reduserte lånekostnader

Målet med refinansiering er å forbedre vilkårene og kutte kostnadene knyttet til lånet. Dette kan være de totale lånekostnadene eller det månedlige beløpet. Har du flere lån og kreditter som du samler i et større lån er sannsynligheten stor å få redusert kostnadene stor. Har du flere forskjellige lån og kreditter betaler du gjerne fra 15 % og oppover i effektiv rente til hver enkelt tilbyder. Dette utgjør fort flere tusen kroner i året. Du sparer også med å korte nedbetalingstiden siden du betaler renter i en kortere periode.

Hvor mye du sparer på refinansiering avgjøres av hvor mange lån du refinansierer og hvordan de nye vilkårene er. Hvis du forlenger nedbetalingstiden kan du risikere å ikke spare noe. Det er den reduserte nedbetalingstiden kombinert med lavere renter og gebyrer som fører til besparelse. Så før du bestemmer deg for refinansiering med eller uten sikkerhet kan du med fordel sammenligne de totale kostnadene. Fordi du nedbetaler på et boliglån kanskje dobbelt så lenge eller mer, som lån uten sikkerhet, kan du ende opp med høyere lånekostnader selv med en lavere rente.