Dette sparer du på refinansiering av kredittkort

Det er mange i Norge som betaler unødvendig mye for gjeld de har fra kredittkort. Ved å refinansiere med et usikret lån kan rentekostnadene reduseres betraktelig. Her får du forklaringen på hvorfor du bør vurdere å flytte kredittkortgjelden til en bank.

Lånet du skal refinansiere med

De fleste har som mål å redusere gjeldskostnadene når de refinansierer. Du vil spare mest dersom du baker kredittkortgjelden inn i et boliglån. Boliglånene er sikret med pant, og har derfor blant de laveste rentene.

Hvis du ikke eier din egen bolig, eller boligen har høy belåningsgrad, vil et lån uten sikkerhet være det beste alternativet.

Våre eksempler fokuserer på kostnadsforskjellene mellom et usikret lån og kredittkortene.

Ulik nedbetaling på lån og kredittkort

I avsnittene nedenfor skal vi se på noen typiske situasjoner når gjelden stammer fra kredittkort med ulike renter. For å kunne foreta en reell sammenligning med et lån må vi legge de samme premissene til grunn når det kommer til nedbetalingen av gjelden.

Nedbetalingen av et lån er enkel og grei. Du betaler et fast terminbeløp i hele låneperioden. Nedbetalingen på et kredittkort er mer komplisert.

 • Kredittkortselskapet krever at du betaler et minimumsavdrag, ofte 3,5% av utestående saldo.
 • Derfor vil en gjeld på for eksempel 100 000 kroner ha et høyt avdrag de første månedene så lenge korteieren betaler minimumsavdraget på 3,5%.

For å kunne sammenligne noenlunde like forhold antar vi at korteieren bruker like lang tid på nedbetalingen som om gjelden var fra et lån.

Refinansiering med lang nedbetalingstid

I dette eksempelet skal vi se på hva kostnadene blir på et lån sammenlignet med kredittkort når nedbetalingstiden er relativt lang. Senere skal vi se på effekten av en kortere nedbetalingstid.

 • Gjelden er på 100 000 kroner.
 • Du bruker 5 år på nedbetalingen.

Har du et kredittkort med middels til høye rentebetingelser vil kostnadsbildet kunne bli omtrent slik:

Dyrt kredittkort:

 • Effektiv rente 30% – Totalkostnad 82 000 kroner.
 • Månedlig terminbeløp er cirka 3 000 kroner.

Med et relativt rimelig kredittkort vil terminbeløpet og totalkostnadene etter 5 år bli omtrent dette:

Rimelig kredittkort:

 • Effektiv rente 23% – Totalkostnad 62 000 kroner.
 • Månedlig terminbeløp er cirka 2 700 kroner.

Dette kan vi sammenligne med lave, middels og høye renter på et lån uten sikkerhet som brukes til refinansiering. Les lenger ned i artikkelen om hvordan rentene fastsettes på disse lånene. Kunnskap om dette kan hjelpe deg til å redusere gjeldskostnadene enda mer.

Dyrt lån uten sikkerhet:

 • Effektiv rente 18% – Totalkostnad 48 000 kroner.
 • Månedlig terminbeløp er cirka 2 450 kroner.

Gjennomsnittlig lån uten sikkerhet:

 • Effektiv rente 14% – Totalkostnad 37 000 kroner.
 • Månedlig terminbeløp er cirka 2 250 kroner.

Rimelig lån uten sikkerhet:

 • Effektiv rente 9% – Totalkostnad 23 500 kroner.
 • Månedlig terminbeløp er cirka 2 050 kroner.

Som vi ser kan forskjellen på kostnader bli på titusenvis av kroner. Selv de som får relativt dårlige rentetilbud på refinansieringslån vil normalt spare betydelige beløp.

Refinansiering med kort nedbetalingstid

I dette eksempelet skal vi se på hva som skjer med kostnadene når avdragene økes slik at nedbetalingstiden blir merkbart kortere.

 • Gjelden er på 100 000 kroner.
 • Du bruker 2 år på nedbetalingen i stedet for 5 år.

Dette blir de omtrentlige kostnadene dersom du ikke innfrir gjelden med et lån.

Dyrt kredittkort:

 • Effektiv rente 30% – Totalkostnad 30 000 kroner.
 • Månedlig terminbeløp er cirka 5 400 kroner.

Rimelig kredittkort:

 • Effektiv rente 23% – Totalkostnad 23 500 kroner.
 • Månedlig terminbeløp er cirka 5 150 kroner.

Som vi ser vil du spare mellom 40 000 kroner og 50 000 kroner på å betale tilbake gjelden over 2 år i stedet for 5 år, selv om du ikke refinansierer med et lån.

Du sparer selvsagt enda mer på å innfri kredittgjelden med et lån. Slik blir kostnadene med en nedbetalingsplan på 2 år.

Dyrt lån uten sikkerhet:

Effektiv rente 18% – Totalkostnad 18 500 kroner.
Månedlig terminbeløp er cirka 4 950 kroner.

Gjennomsnittlig lån uten sikkerhet:

Effektiv rente 14% – Totalkostnad 14 500 kroner.
Månedlig terminbeløp er cirka 4 750 kroner.

Rimelig lån uten sikkerhet:

Effektiv rente 9% – Totalkostnad 9 500 kroner.
Månedlig terminbeløp er cirka 4 550 kroner.

Å betale raskt ned på gjeld lønner seg alltid. Spørsmålet er om du klarer de månedlige avdragene.

Litt om tallene

Disse to eksemplene viser at det vanligvis er svært mye å spare på en refinansiering når gjelden er fra kredittkort. I realiteten vil ikke våre beregninger nødvendigvis stemme fordi det er mange faktorer med i bildet.

Her er noen viktige poeng:

 • Selv med det dyreste lånet til refinansiering vil du spare en god del.
 • De fleste får bedre rentebetingelser på lån når de refinansierer enn det vi har brukt i eksemplene.
 • Besparelsene vil bli enda større når gjelden er høyere.
 • Er kredittgjelden på for eksempel 200 000 kroner, vil forskjellen på et dyrt kredittkort og et billig lån bli på over 120 000 kroner når nedbetalingstiden er 5 år.

Rentene på et lån til refinansiering

De fleste banker som tilbyr lån uten sikkerhet opererer med en laveste nominell rente på cirka 6% til 7%. De høyeste rentene er gjerne rundt 18% til 19%. Måten de fastsetter ditt rentetilbud når du søker er følgende:

 • Hvis du har høy kredittscore vil du få mer gunstige renter enn en søker som har lav kredittscore.
 • Lånesummen påvirker også hvilke renter banken er villig til å tilby. Et lån på for eksempel 200 000 kroner vil derfor vanligvis ha lavere renter enn et lån på 50 000 kroner, selv om låntakeren er den samme.

Du kan få et visst inntrykk av hva kostnadene på lånet blir ved å se på det renteeksempelet banken oppgir. Husk likevel at eksempelet bare viser et gjennomsnitt av rentene denne bankens kunder har fått på en spesifikk lånesum.

I de fleste tilfeller vil den som refinansierer kredittkortgjelden med et usikret lån spare mange tusen kroner. For at refinansieringen ikke skal lønne seg må du ha svært dårlig kredittscore, du må velge feil bank, og kredittkortet ditt må ha særdeles gode rentebetingelser.

Tre tips om du vil spare mer

 • Hvis du er gift eller samboer med felles økonomi kan dere vurdere å låne til refinansiering sammen. Ulempen er at begge to holdes ansvarlig for tilbakebetalingen av lånet. Fordelene er at sjansene for å få lånet innvilget økes, og i noen tilfeller blir rentebetingelsene bedre. Sjekk hvilke banker som aksepterer at du har medlåntaker på lånet.
 • Et lån uten sikkerhet kan innfris når som helst. Du kan også betale ekstra avdrag når du selv vil. Dette koster ikke noe ekstra. Bruk for muligheten når du har penger til overs. Husk å be banken om å redusere nedbetalingstiden dersom du betaler ekstra avdrag. Jo kortere låneperioden er desto bedre er det for deg økonomisk.
 • Sjekk periodevis mulighetene for å få bedre rentebetingelser på lånet du tok opp for å refinansiere med. Kredittscoren din forbedrer seg sannsynligvis etterhvert, og da blir sjansene gode for at du tilbys lavere renter. Bytt bank når det lønner seg.

Mer info:
https://danskebank.no/privat/laan/boliglaan/opplaaning/refinansiering-hvorfor-hvordan